Συνέδριο προσομοίωσης διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου

Πρώτη Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου

Το Συνέδριο “ΒΟΥΛΕΥΣΙΣ”  είναι μια καινοτόμα δράση για τα δεδομένα του Δήμου Βόλου στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα επωμιστούν το ρόλο των δημοτικών οργάνων και  συμβούλων διαγωνιζόμενοι σε  μια προσομοίωση η οποία θα τους φέρει σε άμεση επαφή με την πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες, δηλαδή, θα βιώσουν την εμπειρία ενός δημοτικού συμβουλίου σαν πραγματικά πρόσωπα διοίκησης, επιδιώκοντας μέσα από  συζητήσεις, διαφωνίες και ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων να λάβουν αποφάσεις  για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν ή ενδέχεται να ταλανίζουν έναν δήμο. Το συνέδριο θα απαρτίζεται από 3 επιτροπές: την Επιτροπή Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικών Ζητημάτων, την Επιτροπή Οικονομικών Ζητημάτων και Ανάπτυξης και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Στις επιτροπές αυτές  τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν, θα συζητούν και θα προσπαθούν να επιλύσουν ζητήματα οικονομικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσεως προσαρμοσμένα στο πλαίσιο της πόλης του Βόλου εκπροσωπώντας 4 πολιτικές παρατάξεις  προτείνοντας λύσεις σύμφωνα με τον ιδεολογικό προσανατολισμό της εκάστοτε  παράταξης.

Απώτερος στόχος της προσομοίωσης αυτής είναι να έρθουν οι νέοι της πόλης σε επαφή με τα κοινά, να γνωρίσουν δηλαδή από κοντά όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης και   λήψης αποφάσεων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να ενδιαφερθούν για την πολιτική ζωή του τόπου και εκτός του συνεδρίου, δίνοντας τέλος στην πολιτική απάθεια και αδιαφορία που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Ταυτόχρονα μέσω του Συνεδρίου  θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους στις διαπραγματεύσεις, στην επιχειρηματολογία και στην ικανότητα προσαρμογής δεδομένου ότι οι απόψεις τους θα πρέπει είναι σύμφωνες με την πολιτική ιδεολογία της παράταξης που εκπροσωπούν. Το κυριότερο όμως είναι ότι μέσω του Συνεδρίου θα δοθεί Φωνή στους νέους του Βόλου.